Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
1 strona wyciągu lub odpisu1 strona kserokopiiWyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku (za całość)
0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
7,16zł0,72zł7,16zł
* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17.12 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.